Daat Journal for Jewish Philosophy and Kaballah

על אודות דעת

כתב העת דעת מוקדש למחקרים בעברית ובאנגלית בתחום הפילוסופיה היהודית והקבלה. אלה נידונים מנקודות מבט שונות: פילוסופית, תאולוגית, פסיכולוגית, תולדות הרעיונות, היסטורית, ביוגרפית, ביבליוגרפית, מחקר השוואתי וכיוצא באלה. מגמתו של 'דעת' היא פתיחת האופקים. להמשך קריאה..

daat85

דעת 87 ראה אור!

לתוכן הגליון ורכישתו כנסו כאן

morrocan kabbalah

משולחן העורכים

בקרוב!