עורכי "דעת"

ד"ר אבי אלקיים, ראש המחלקה למחשבת ישראל וראש מרכז שלמה מוסיוף לחקר הקבלה, הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר-אילן. 

תחומי המחקר הראשיים הם: תורת הקבלה בימי הביניים ובראשית העת החדשה, חקר הזרמים הקבליים בצפת במאה השש-עשרה, מחקר המשיחיות השבתאית וגלגוליה באסלאם, חקר יחסי הגומלין בין המיסטיקה היהודית והמיסטיקה האסלאמית.

עומד בראש קבוצת 'דרך אברהם' לדיאלוג רוחני לשלום בין יהודים ומוסלמים.

מתרגם חיבורים פילוסופיים ומיסטיים מערבית קלסית לעברית בת-ימינו, כמו גם שירה מודרנית מערבית לעברית.

הקים את הוצאת אדרא עם ד"ר דפנא לוין ועורך ראשי של הסדרות בהוצאה זה. 

פרופסור דב שוורץ הוא פרופסור למחשבת ישראל, בעבר דיקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת בר-אילן. בשנת 2015 זכה ב- פרס אמת ב- מחשבת ישראל.

שוורץ כתב למעלה מ-20 ספרים וכמאתיים מאמרים. הוא לא נתפס לסגנון או פרק זמן מסוים אלא עוסק במגוון תקופות של מחשבת ישראל, מהוגי ימי הביניים ועד פילוסופיה יהודית מודרנית ופוסט-מודרנית.

תחומי המחקר המרכזיים של שוורץ הם הפילוסופיה היהודית בימי הביניים, הגות הציונות הדתית, חסידות חב"ד ועוד.

פרופסור חנוך בן פזי, מרצה בכיר במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בר אילן.

מחקריו מוקדשים למחשבה יהודית בעת החדשה ולפילוסופיה בת זמננו.

ספריו: הפרשנות כמעשה מוסרי, תל אביב: רסלינג (הסדרה לפילוסופיה), 2012. עמנואל לוינס: האמנה החינוכית – אחריות, תקווה וברית, תל אביב – בני ברק: הקיבוץ המאוחד והוצאת מופ"ת 2016