יצירת קשר

מערכת דעת
מזכירת המערכת: ורדה אביאני
אוניברסיטת בר-אילן
בנין יעקובוביץ 1002, קומה ד' חדר 403
טל. 972-3-5318368+
פקס 972-3-7384102+
דוא”ל: daat.philosophy@biu.ac.il