מבצע!

דעת 71

40.00 30.00

תוכן העניינים

 

אלעד פילר – על יוסף ואשת פוטיפר אצל פילון

משה חלמיש  –  ייחודם של 'כל אחד', מצוה אחת ואות אחת

אליעזר באומגרטן – סמכותו של האר"י אצל הגר"א ותלמידיו

לאה אורנט – על המשמעות  הפילוסופית של החלל הפנוי והספקות הנובעים ממנו בליקוטי מוהר"ן

יהודה מירסקי – רבי עקיבא: ליברל, אקזיסטנציאליסט, נביא- בין פינקלשטיין, השל ומרתין לות'ר קינג

והגות חברתית-תאולוגית אמריקאית במאה העשרים

עינת רמון – עבודה זרה וסנוורי הנאורות אברהם יהושוע השל

יקיר אנגלנדר – השפעות חילוניות על ההגות החרדית – הגותו של הרב אביגדור מילר כמקרה מבחן

בקורת ספרים

זאב גריס  – תפארת בחורים – מדריך החתנים היהודי הראשון

ספרים שנתקבלו במערכת

תקצירים באנגלית

קטגוריה: