מבצע!

דעת 73

40.00 30.00

תוכן העניינים

משה אידל – פירושים לסוד העיבור בקבלות קטלוניה במאה הי"ג ומשמעותם להבנה של הקבלה בראשיתה ולהתפתחותה (המשך וסוף)

מנחם רצון – "כללים" ו"פרטים"בהגות ראב"ע והרמב"ם: חוקי הטבע, החוקים המדיניים ובעיית כלליות החוק

ישי קיל – תורתם המוסרית-דתית של חסידי אשכנז: בין סגפנות וחושניות

אורנה רחל וינר –  רזי ר' מרדכי דאטו לשירי הנקודות

אברהם סגל – ייחודא עילאה וייחודא תתאה: פרשנויות בעקבות ר' שניאור זלמן מלאדי

אפרים חמיאל – הפרשנויות מימין ומשמאל למשנתו של רש"ר הירש

ספרים שנתקבלו במערכת

החלק האנגלי

אפרים מאיר – משה של זיגמונד פרויד והופעתו מחדש: הנשכח והבלתי נשכח

אוריאל ברק – האם תיתכן גאולת עמלק? עיון משווה בהשקפותיהם של הראי"ה קוק ושל הרי"מ חרל"פ

קטגוריה: