דעת 74-75

80.00

תוכן העניינים

שרה קליין-ברסלבי  – רשימת פרסומים

זאב הרוי – תרומתה של שרה קליין-ברסלבי לחקר הפילוסופיה של הר"ן

מיכאל שורץ (ז"ל) – על הנפש לאבן סינא

מנחם קלנר  – "וידיעת דבר זה, מצות עשה"- מי יכול לדעת ?

חיים קרייסל – 'אלו ידעתיו הייתיו' – לגלגולו של פתגם                          

אלכסנדר אבן-חן – על הידיעה האלוהית ועל החוויה הרגשית והשכלית של היחיד הידוע, המושגח והאהוב במורה נבוכים             

חנה כשר  – הערות לחלק מהצעותיו של הרמב"ם לתרגום מורה הנבוכים

רבקה קנלר – פירוש הרמב"ם למרכבה כפרדיגמה – פיזיקה או מטפיזיקה

רות גלזנר  – התפתחות סוגת הביאור אצל רלב"ג

גתית הולצמן  – ביאורו של ר' משה נרבוני למורה נבוכים

אלמוג כשר, צבי לנגרמן  – הערותיו הביקורתיות של מחמד בן חסן אלנהמי לדלאלה אלחאירין

גד פרוידנטל -יקוו המים – קו פרשת המים בין התורה לחכמה במאה  הי"ג: שמואל אבן תיבון, יעקב בן ששת ומנחם המאירי

אבירם רביצקי  – היבטים פילוסופיים בספר מזוקק שבעתיים לר' יוסף בן שאול קמחי – פרק בתולדות יהדות פרובנס במאה הי"ד

אברהם מלמד – "ונהפוך הוא" – הנוסחים העבריים של הסיפור על אריסטו ואשת אלכסנדר

דרור ארליך – הדימוי האריסטוטלי של עיני העטלף כהיפרטקסט אצל ריה"ל, אבן דאוד, הלל מווירונה ואלבו

משה חלמיש – על מעורבות נשים ביצירה הקבלית

גדעון פרוידנטל – עמידה בנסיון או חינוך בהתגלות? מנדלסון על חינוך המין האנושי על פי לסינג

דב שוורץ – אסתטיקה וגבולות התבונה – גישות בהגות האורתודוקסית במאה העשרים

חנוך בן-פזי – "תהילת העדות" – על המשמעות התאולוגית-המוסרית של העד. עיון בעקבות פרנץ רוזנצווייג ועמנואל לוינס

קטגוריה: