דעת 76: עדות לאהרן

90.00

ספר יובל לכבודו של הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין
תוכן העניינים

דב שוורץ – הגותו של הרב אהרן ליכטנשטיין תדמית ומציאות

שלמה פישר – ההומניזם הדתי של הרב אהרן ליכטנשטיין

יצחק הרשקוביץ – הרב אהרן ליכטנשטיין: בין הערצה להשפעה תוכנית

אליעזר באומגרטן – האור הקדמון ועורו של לויתן תפיסת התורה בקבלת ר' יצחק אייזיק חבר

יאיר פרבר – גלות התורה: בין הרב אלישוב בעל הלשם למסורת תלמידי הגר"א

אברהם אלקיים – כהשיל נחש נשלו – המשמעות הניאו-פלטונית של העירום בשירתו של אבן סינא

שלום צדיק – רצון ה', ידיעת ה' ורצון האדם בהגותו של רבי יצחק פולקר

דוד בן-זזון – ביאורו של דון יצחק אברבאנל לספר מורה הנבוכים

אבישי בר-אשר – פירושים קבליים ל"סוד הלבוש" במאה השש-עשרה

יניב גולדברג – רוח עוועים – מאפייניה המיוחדים של תעודת גירוש דיבוק איטלקית

אמיר משיח – השפעת האתוס האופנסיבי על ההלכה האורתודוקסית במאה העשרים: הרהורים ראשוניים

דוד בנון – הוגה דעות יהודי או יהודי הוגה?

בקורת ספרים

אפרים מאיר – חנוך בן-פזי, הפרשנות כמעשה מוסרי: ההרמנויטיקה של עמנואל לוינס

ספרים שנתקבלו במערכת

תקצירים באנגלית

 

 

קטגוריה: