דעת 77

40.00

תוכן העניינים

ישי גלזנר – לכתיבתו של ספר הכוזרי

יאיר לורברבוים – על השגבת טעמי המצוות במורה נבוכים

אבישר הר שפי – ניצוצות הנפח – עיון במשל הנפח שבאדרא זוטא

משה קהן – קדימת ההגיון לדקדוק במשנתו של יוסף אבן כספי

יחיאל צייטקין – קטעים מהספר מזרק כסף לר"י כספי מתוך פירושו של ר' יצחק די לאטש לפרשת בראשית

לירון הוך – "מעשה מרכבה" בהגותם של ר' שמואל אבן תיבון ור' דוד קמחי

אורי ספראי

לוי יצחק קופר – מעמד ברכת החמה בחצרות חסידיות

משה חלמיש – אנא בכח

יוסי טרנר – דת, לאום ואנושות כשיטה תרבותית ופילוסופית

קטגוריה: