דעת 78

40.00

תוכן העניינים

חנה כשר -בין "עץ חיים היא" ובין "עץ החיים" – הערה על תורה וחכמה במשנת הרמב"ם

עודד פורת – צורת 'נבקע האויר' בספר מעין החכמה מקורותיה היהודיים ותיאורה הבלתי-משברי של ראשית האצילות

משה חלמיש – על הפיוט אנא בכח

אלי גורפינקל – נצח ישראל למהר"ל מפראג ותפיסת הגאולה של רי"ט מסאטמר

יצחק הרשקוביץ – וממדבר מתנה: חותם השואה על חיבור קבלי מערבות סיביר

יוסי כץ – התקדשותו של בית ומספרו: תנועת חב"ד ו"בית משיח" שברחוב   Eastern Parkway 770  בניו-יורק

רפאל שגיא – פסיכותרפיה חסידית לפי המודל 'הכנעה-הבדלה-המתקה' מבית מדרשו של הרב יצחק גינזבורג

ציפי קויפמן – השכינה המתחפשת – פרק בתאולוגיה בעש"טנית

בקורת ספרים

נחם אילן – צוהר לעולמו המורכב של מלומד יהודי בספרד במאה החמש עשרה

ספרים שנתקבלו במערכת

תקצירים באנגלית                                                                                                                 V

 

קטגוריה: