דעת 80-79

115.00

תוכן העניינים

משה אידל – דברי הקדמה

רפאל שוח"ט – הגיגים על קבלת ליטא – עיון בסוגיית עיגולים ויושר

ביטי רואי – 'היו משקים לתורה' – זיקת הגאון מוילנה לספרות תיקוני הזוהר

יוסף י' ליפשיץ – נפש החיים ומסורתם של חסידי אשכנז

אלחנן שילה – השפעתו של ר' יצחק אייזיק חבר על פרשנותו של הרב קוק לקבלה

רפאל שוח"ט – תורת הכלל והפרט בהגותו של ר' יצחק כהנא

ארז פלג – על פועלו ויצירתו הקבלית של ר' אריה ליפקין מקראטינגא

אריה מורגנשטרן – תפיסתו המשיחית של ר' יוסף זונדל מסלנט על רקע אירועי זמנו
יצחק הרשקוביץ – כיוונים חדשים לחקר "קול התר"

ארז פלג – עוד על פולמוסו של ר' שלמה אלישוב נגד "המקובלים שבדורנו"

אליעזר באומגרטן – חדשנות ושמרנות בקבלה של ר' נפתלי הירץ הלוי

אוריאל ברק – דמותו של הראי"ה קוק בעיני הרב יעקב משה חרל"פ בהקשריה המיסטיים והאזוטריים

אוריאל ברק – 'כשושנה בין החוחים' – מוטיב השושנה בהגותו של הרב יעקב משה חרל"פ ומקורותיו הקבליים

עמנואל שיבר – תורת ה"פקידה" של הגר"א ויישומה המעשי על ידי תלמידיו

בקורת ספרים

אהובה גזיאל

שועי רז

ספרים שנתקבלו במערכת

 

החלק האנגלי

אלן בריל              עבודת ה' לפי הגר"א ורבי חיים מוולוז'ין

גרג שטרן             תשובה לגד פרוידנטל

תקצירים

קטגוריה: