דעת 82

90.00

תוכן העניינים

אבי שגיא – זהות יהודית ראשונית: מתווה לשיח חדש בשאלת הזהות, ושאלת הזהות היהודית

רוני מירון – אמונה ואינדבידואליות: אדית שטיין מול ישעיהו ליבוביץ

עדיאל קדרי – 'מישרים הרבה שאין להן סוף' – תפיסת הפרשנות ודרשת הפסוקים בסדר אליהו

נעמה בן-שחר – כתב יד נירנברג, ספריה עירונית 5 Cent. V. App. ומסורות סוד אשכנזיות מהמחצית השנייה של המאה השלול-עשרה – עיון מחודש

אדם אפטרמן – בריאת העולם במשנתו המוקדמת של ר' יוסף ג'יקטיליה:  בין פילוסופיה לקבלה

אבישי בר-אשר – 'בקדמות אין סוף': פירוש עשר ספירות לר' דוד הכהן תלמיד הרשב"א

אבי אלקיים –  התרגומים העבריים בימי הביניים לחיבור משכאת אל- אנואר לאבו חאמד אל-עזאלי כמעצבי דיאלוג בין היהדות לאסלאם

דפנא לוין – הילכו שנים יחדו בלתי אם נועדו: חניכתו של האר"י הקדוש את ר' חיים ויטאל

אילון שמיר –  חידוש היהדות כדת הסוציאליזם: נחמן סירקין כממשיכם של משה הס והרמן כהן

צחי סלייטר – ציונות רוחנית דתית – דת ולאומיות בהגותו של שמואל אלכסנדרוב

חגי שטמלר – 'מקורות מחשבותיו מפכים הם רק מאהלי שם' – למקורות מחשבותיו של הראי"ה קוק כפי שהם משתקפים בפולמוסו עם ד"ר אהרן קמינקא

יוסי כץ – 'יבנאל, עיר ברסלב': האדמו"ר אליעזר שלמה שיק (מוהרא"ש) וקידושו את המושבה יבנאל שבגליל התחתון

תגובות

חנה כשר – תיקון טעות: על החיים התלויים בה"א זעירא

בקורת ספרים

יהודה ליבס  – פורתונה וטיקלא: אמהות המשיח במיתוס היהודי, ספריית הילל בן חיים,

אדמיאל קוסמן – הערות על הגנוסטיקאים כ'פסיכולוגים הראשונים' ועל תורת השחרור מעריצות הכוח הגנוסטי לפי וולטר ווינק   

 Walter Wink, Cracking the Gnostic Code: The Powers in Gnosticism, Atlanta, Georgia:

                                Scholars Press 1993

דב שוורץ – חקר מחשבת ישראל בארץ:עבר ועתיד                                   

Tirosh-Samuelson & A. W. Hughes (eds.)

Moshe Idel: Representing God. Leiden & Boston 2014

Tirosh-Samuelson & A. W. Huges (edg.), Avi Sagi: Existentialism, Pluralism, and Identity, Leiden & Boston, 2015

                              

 

נדב ברמן שיפמן – פרגמטיזים: שם חדש לכמה דרכי חשיבה ישנות ביהדות        

דוד ברזיס, -בין קנאות לחסד: מגמות אנטי-קנאיות בספרות חז"ל, רמת גן תשע"ה

Hannah E. Hashkes, Rabbinic Discourse as a   System of Knowledge: 'The Study of Torah Is Equal to Them All', Leiden and Boston 2015


החלק האנגלי

רונית מרוז – הארכיאולוגיה של ספר הזוהר: ספרא דצניעותא כדוגמא

סטפנו וילאני – בין מידע לגרות. טקסטים מהמאה השבע-עשרה באיטלקית על שבתי צבי, מהדורותיהם המודפסות ותפוצתם

אסתר סלומון – הרב אליהו אליעזר דסלר כמחדש דרך במסורת המוסר

 

ביקורת ספר

אבי אלקיים – משיח בן אפרים בין יהדות, נצרות ושבתאות

נסים יושע – אנוס בכבלי משיח: תיאולוגיה, פילוסופיה ומשיחיות בהגותו של אברהם מיכאל קארדוסו, ירושלים: מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים, תשע"ו

ספרים שנתקבלו במערכת

תקצירים באנגלית

 

 

קטגוריה: