דעת 83

90.00

תוכן העניינים

עומר מיכאליס – 'אפילו על הפילוסופים', עיון בתפקוד המונח 'תקליד' במורה הנבוכים ובמקורותיו ההגותיים

יהודה אלפר – בין דעת הרמב"ם לדעת שמואל אבן תיבון: תרגומי המונח 'דעת' ויחסם לשאלות המרכזיות של משנה תורה ומורה נבוכים

דרור ארליך – עקרון המעמד בדיונים על נצחיות עונש הגיהינום אצל רבינו נסים גירונדי, ר' חסדאי קרשקש ור' יוסף אלבו

דב שוורץ – 'אוצר טוב': פירושו האבוד של ר' שם טוב אבן שפרוט למורה הנבוכים על פי שרידיו

י' צבי לנגרמן – הערה פרשנית על הביטוי 'אלאנסאן מדני באלטבע' ('האדם בטבעו חברתי') בכתבי-יד תימניים של מורה נבוכים לרמב"ם

אסתר מלכה – חלומות יוסף בספר הזוהר – בין פשט לסוד

ישראל בן סימון – שלמות האדם במשנתו של ר' יעקב אנטולי

שלום צדיק – מוסר טבעי ותורת משה בהגות של ר' יוסף אבן כספי

מיכל אוחנה – בין הטבעי והעל-טבעי: תורת הנבואה בהגות היהודית במרוקו בדורות שלאחר גירוש ספרד

רבקה מצנר – נקודות מפגש בין האור והכלי בקבלת האר"י לבין המכל-מוכל בתיאוריה של וילפריד ביון

רונה טאוזינגר – יהודה ותמר בסוד מצווה הבאה בעבירה בראי השבתאות

ישראל נתנאל רובין – ספר אור ישראל לר' ישראל יפה משקלוב

לילך בר – בטלהיים – מושג הצמצום ופנתאיזם בכתבים הלא-ערוכים של הרב קוק

נדב ברמן שיפמן – ההאמנות (beliefs) בנושא המוות והאלמוות במשנת הרב חיים הירשנזון במבחן ההכרעה ההלכתית

עירית עופר-שטרק – שיקולים מוסריים בשיח ההלכתי בסוגיות של ריפוי והצלה: עיון בפסיקת הרב אליעזר יהודה ולדנברג במקרים של מות המוח

גדעון כ"ץ – התנועה ב'גילוי וכיסוי בלשון' לביאליק

איריס בראון (הויזמן) – בין שכחה להחייאה: מעשה ברוריא בשיח ההלכתי והרעיוני בעת החדשה

ביקורת ספרים

דב שוורץ – ראשית אמונה וראשית פרשנות: אבי שגיא, בראשית הוא המאמין, ירושלים: כרמל ומכון הרטמן תשע"ז

 

קטגוריה: