דעת 84

98.00

תוכן העניינים

דוד בנון – למרות החשש מהמסורת

י׳ צבי לנגרמן – הטרמה שגויה בתרגומו של שמואל אבן תבון למורה נבוכים של הרמב״ם

אלי גורפינקל – י״ג עיקרי האמונה וי״ג מידות הרחמים

מרב כרמלי – מים תחתונים ומים עליונים: עיון מחודש במשמעותם של נוזלי המין בזוהר תוך בחינת מקורותיהם הקדומים ובני זמנם

ישראל נתנאל רובין – ר׳ וידאל דה טולוסה בעל ‘מגיד משנה׳ ויחסו לפילוסופיה ולמדע

אדם אפטרמן – ׳כמים הפנים לפנים׳: לשונות של איחוד מיסטי בספר ׳ראשית חכמה׳

אבי אלקיים – אסֲדַרֵּ שְׁבחָאָ ♦ בְּלֵילְיָא דְּפִסְחָא — פיוט לליל ההגדה של פסח לנביא השבתאי רבי אברהם נתן בנימין אשכנזי

אסנת בלזם־גלד – על אטיציזמוס, יודאיזמוס והיחס של שמואל דוד לוצאטו לפילוסופיה ולפילוסופים יואב וקסלר הרב אליהו בן אמוזג: משנת הדת האוניברסלית

מוטי ענברי – משיחיות, ציונות וחסידות: מבט משווה בין שני רבנים אורתודוקסים על רקע שואת יהודי הונגריה

זהר מיכאלי – מחשבות חדשות על התיאולוגיה הפרוגרסיבית של מרטין בובר ופאול טיליך

גדליה הבר – מקום יש בראש לשתי הדעות: פלורליזם, קוטביות והכלת הנוגד בהגותו של אברהם יהושע השל

חנוך בן־פזי – ‘הומניזם משיחי׳ — ‘ההומניזם היהודי׳ נוסח אנדרה נהר: אנדרה נהר בעקבות מרטין בובר ואברהם יהושע השל

נעמה בינדיגר – ‘חזיון תעתועים והתנשאות האנושות׳: התמודדות הרב קוק עם מצבי קונפליקט בין מוסר התורה למוסר הטבעי

רונן פנקס בין הגנגס לירדן, בין קארמה לעקרון הגמול ‘מידה כנגד מידה׳: דיון בהנחות יסוד למפגש תיאולוגי-השוואתי. סיפורו של יעקב כמקרה בוחן

ביקורת ספרים
מאיר בר־אילן – ביקורת ספר: גרשם שלום, זרמים ראשיים במיסטיקה היהודית, ידיעות אחרונות — ספרי חמד, תל אביב תשע״ו,

אחרית דבר
ביבליוגרפיה ומפתחות
ספרים שנתקבלו במערכת
רשימת משתתפים
החלק האנגלי
מאמרים
יעקב קולר מחשבה משיחית מחודשת: הוויכוח בין משה הס ובין הרב יהודה
לאופולד לייב
תקצירים XXIV

 

קטגוריה: