דעת 87

98.00

תוכן העניינים

■ מסות

אלי שביד – תפילה – כיצד היא נענית?

אילון אידלשטיין – דימויים דתיים בעולם מחוּלן: קורח והמציאות הדמוקרטית

שי פרוגל – מדינה ישראלית, תרבות עברית, דת יהודית

■ מאמרים

י' צבי לנגרמן – "אל־אַמִר אל־אִלַאהִי" בכתביו של הרמב"ם ועניינים אחרים הנלווים אליו

יאיר שיפמן – יסודות אזוטריים ב"חַי בן יַקְטַ'אן" לאִבְּן טֻפַיְל ובפירושו של משה נרבוני לו                                          

דוד סורוצקין – "מה שלא ישיגו העמים בשכלם"  – הרשב"א והאסכולה הרבנית הקטלונית, ומקומם באפיון ימי הביניים המאוחרים וראשית הזמנים החדשים בתולדות ישראל

יצחק ברנד – הזכרת י"ג מידות וראיית פנים בָּרְגָלִים

רונה טאוזינגר – יהודה ותמר: הזיווג המשיחי בראי הקבלה

דב שוורץ – הערות על תפיסת הנבואה של מהר"ל

אליעזר באומגרטן – האילן הקבלי של ר' יצחק ונה: קבלה מקומית בעולם גלובלי

חיים מ' שיפער – הקבלה הלוריאנית והפיזיקה של דיוויד בוהם

זאב קיציס – סיפורי האשכנזי הפלאי – הצצה חסידית אל קסמיה של המודרנה: עיון בספרות השבחים החסידית  

שמואל ויינשטיין – "קדמות השכל" והלא-מודע המטפיזי: דיון פילולוגי־פסיכואנליטי במושג חסידי

ראובן הכהן אוריה – "ויתקן את העולם כולו.."- מעמדם של אומות העולם במשנתו המשיחית-אימננטית של הרבי מנחם מנדל שניאורסון

ישראל נתנאל רובין – תורה, מדע וספקנות בכתבי הרבי מנחם מנדל שניאורסון

עופר חן – מ'קהילה פורשת' לאוונגרד ציוני־חלוצי: יסודות הרעיון הממלכתי בפילוסופיית ההלכה הניאו־אורתודוקסית

דוד ברון – "שום 'אהבה' מן הסוג הזה אינה מניעה אותי": תשובת חנה ארנדט לגרשם שלום על רקע הבנתה את כִּשְׁלֵי האמנציפציה

זהר מיכאלי – פאולוס, יהדות והומניזם בקדחת הארכיב של דניאל בויארין

בן לנדאו – קריאה פרשנית: מה בין עמנואל לוינס לספר הכוזרי?

שרון שלום – מפגש בין שתי תודעות הפוכות באמונה היהודית: בין תודעת "ברית מצרים" ("ביתא ישראל") ובין תודעת "ברית סיני" (היהדות הרבנית)

 ■זכרון להולכים

מרדכי פכטר – מפעלו המחקרי של פרופ' ישעיה תשבי: דברים שנאמרו בזמנם לזכרו של מו"ר ישעיה תשבי

■ ביקורת ספרים

יהונתן גארב – עיונים חדשים ב'מאור עינים' לר' מנחם נחום מצ'רנוביל בעקבות ספרו של דוד צרי, חוץ מיראת שמים: בידי שמים ובידי אדם בדרושי ראשית החסידות, ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, תשע"ו.

■ ספרים שנתקבלו במערכת

■ רשימת המשתתפים

החלק האנגלי

■ מאמרים

ווין פורמן – הפילוסופיה של  פרנץ רוזנצווייג בכוכב הגאולה ומצוות התשובה

ידידיה רובריכטס – ה-ו בכוכב הגאולה: הקשר האין־סופי כשבירת הטוטאליות

■ ביקורת ספרים

אפרים מאיר – התיאולוגיה הבין-דתית הנוצרית לפי פרי שמידט-לוקל – השקפה יהודית

■ תקצירים באנגלית

קטגוריה: